lørdag 23. november 2013

Snart vinter

Forrige uke var jeg ute på tur. Jeg rekognoserte litt i Hakadalselva for å se etter mulige fiskeplasser, og fant noen morsomme kulper. Strømkanter, stryk og overhengende greiner lover bra. Så gikk jeg en tur opp til Elvann, det kjente røyevannet. Parkeringsplassen ved Elnes var nesten full, men jeg så ikke mange mennesker på turen.
I dag gikk jeg til Oslos geografiske midtpunkt, Nedre Blanksjø. Der var det is. Kuldegradene og rimfrosten er en påminnelse om at vinteren nærmer seg. Fortsetter de kalde nettene, blir det sesongstart for isfisket snart. Både kjente og ukjente vann vil bli besøkt.