onsdag 27. november 2019

29.10, 3.11 - lakefiske

Så var det den tida på året: Den tida det blir mørkt klokka 16. Tida for lakefiske. Lakefiske  foregår i en periode det er få andre fisk som napper, og sånn sett gjør dette fisket at sesongen kan forlenges mens en venter på sikker is. Er det dårlig is i desember og januar, kan laken fiskes i åpent vann. NMU inviterte til en kveldsserie med lakefiske. Første tur foregikk på en hittil uprøvd plass i Glomma. Ei innbydende bakevje med fin dybde. Øystein, Sven Martin og jeg møtte opp. Jeg hadde greid å glemme stengene igjen hjemme, men fikk låne ei. Det var stjerneklart. Ikke det beste lakeværet. Men den nye plassen måtte prøves. Vi hadde tre napp til sammen. Og det var kaldt. Derfor var det hyggelig med selskap på bredden. Vi fikk diskutert verdenssituasjonen og tømt termosene. På motsatt side av elva kunne vi se et menneske med hodelykt. Nok en lakefisker? En bever kom svømmende oppover elva, og to svaner kom flygende. Denne plassen så lovende ut, også med tanke på annen fisk, som gjedde.

Neste tur var en spontantur. Øystein meldte fra om at han dro ut. Jeg fant ut at jeg kunne bli med for at søndagen ikke skulle bli helt innholdsløs. Plassen var en god, gammel lakeplass i Glomma. Riktignok med mye småfisk, men det skal også ha blitt tatt noen store der. Det var snø i lufta og sur vind, så heldigvis fikk vi fisk og holdt varmen på det viset. Øystein fikk en, og jeg fikk tre. Ingen store, men de kommer forhåpentligvis en eller annen gang.

Det er ingen heksekunst å fiske lake fra land, bare du kjenner til noen plasser der det fins lake. Du trenger agnfisk (strimler eller filet), passe store kroker (4 eller større), tunge søkker som blir liggende på bunnen i strømmen, og stenger som er kraftige nok til å kaste søkkene. Ofte brukes søkker på 50-100 gram, og da trengs karpestenger med testkurve på 2.5 pund eller mer. Jeg har brukt paternostertakler med søkket nederst. Nappalarm kan brukes som indikator, men da lakene napper forsiktig, er det antakelig bedre å feste et knekkelys i stangtuppen og bruke denne som indikator i stedet. Tid på døgnet: Fra skumringen og framover, altså i mørket. Fisketeknikken er enkel. Kast ut, stram litt opp og vent. Du sitter stille, det blir sjelden veldig mange napp, og været er gjerne akkurat så guffent som det kan være fra oktober til desember. Derfor er varme klær og termos med varm drikke obligatorisk.