søndag 21. september 2014

21.9 - langs bekk og elv

Oslo Elveforum arrangerte ekskursjon langs Sogn/Frogner-vassdraget, som dannes av  Sognsvannsbekken, Gaustadbekken og Risbekken. Disse bekkene blir til Frognerelva, som munner ut innerst i Frognerkilen. Vi begynte i Gaustadbekkdalen og gikk videre ned gjennom villabebyggelsen på Frøen, langs Frognerdammene og på asfalt bort til Frognerkilen. Vi passerte steder som er ukjent for mange, som Vindernfossen. Jeg observerte bekkørret flere steder. Hvor var barna som kunne fiske den? Antakelig på fotballtrening. Vassdraget er lagt i kulvert noen steder, og nede i indre by var ikke omgivelsene alltid like tiltalende. Snittalderen blant deltakerne var høy - jeg var yngst. Betyr det at interessen for elvene og bekkene i byen er noe de tilårskomne tar med seg i grava? Det vil i så fall være synd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar